Tag Archives: social media upload

Några ord från MyNewsdesks VD Peter Ingman om namnbyte och internationalisering

Hej, Som du säkert har sett så har Newsdesk bytt namn till MyNewsdesk sedan september. Varför ett namnbyte. När vi nu gör våra tjänster tillgängliga på en internationell marknad så är ordet Newsdesk allt för generiskt. Så vi valde att lägga till ett My framför – http://www.mynewsdesk.com. Men det passar faktiskt riktigt bra eftersom vi […]

City Gross synkar sina nyheter med Twitter på MyNewsdesk

City Gross är ett av de företag som omfamnar möjligheten till förmedling av sina nyheter i sociala medier. De nya funktionerna som lanseras med MyNewsdesk låter företag kommunicera fler nyhetstyper, i fler kanaler, till fler i sin målgrupp.  Allt med samma mål, att se till att informationen finns där målgrupperna finns och söker efter den, och […]