MyNewsdesk lanserar Nätverk för effektivare PR

MyNewsdesk har nyss lanserat sin första version av tjänsten “Nätverk” på MyNewsdesk.com. Tjänsten gör det möjligt för journalister att följa de företag de är intresserade av. Det innebär att journalisten blir medlem i företagets nätverk och får deras senaste nyheter direkt till sin nya “dashboard” på MyNewsdesk.com.

Företagen har numer en stående inbjudan till journalister om att bli medlemmar i deras respektive nätverk. Inbjudan sker med en “Följ oss”-knapp i företagens pressrum, i deras utskick och i tjänster som “Sök företag”.  Företagen kan även bjuda in ett önskat urval av journalister direkt via ett e-post-formulär.

De journalister som väljer att följa ett företag och som sedan tidigare finns i företagets distributionslistor plockas bort från listorna ifråga och blir istället medlemmar i företagets nätverk.

Företag och journalister ges möjlighet att kommunicera exklusivt med varandra inom sitt nätverk.

Företag kan skicka tips till ett exklusivt urval av journalister. Journalister kan i sin tur ställa frågor till ett exklusivt urval av företag. Till en början sker detta med ett e-postformulär.  I en förlängning möjligheter ges att dela mer information på mer raffinerat sätt.
Nätverkstjänsten har tagits fram för att successivt ge företag och journalister bättre möjligheter att skapa goda och varaktiga relationer med varandra. Relationer som skapas och bibehålls på bådas villkor. Tjänsten syftar till att ge dessa grupper möjlighet att enkelt och effektivt utbyta information, erfarenheter och kunskap med varandra, såväl publikt som exklusivt. Tanken är att tjänsten successivt ska ersätta de allt sämre fungerande distributionslistorna.

För företag har PR ofta syftat till att skapa goda relationer med sin marknad. Inte sällan i samklang med de som har inflytande på den. Detta har mestadels skett i form av nätverk med opinionsbildare, i synnerhet journalister, som länge ansetts ha störst och bäst inflytande på företagens marknad. Själva nätverkandet har alltid varit överlägset generella utskick, vad det gäller att skapa relation och få publicitet och spridning. Nätverkandet har dock mest skett med hjälp av adressböcker, mail och telefon.

I takt med att webben skapat bättre förutsättningar för nätverkande än vad de analoga tjänsterna har, så har PR-aktiviteterna också sökt sig dit. MyNewsdesk strävar efter att utnyttja webbens alla möjligheter för att effektivisera nätverkandet och informationsutbytet mellan journalister å ena sidan och företag å andra sidan.

MyNewsdesk Nätverk erbjuds alla kunder och funktionen har lagts till i deras befintliga abonnemang.

Bild: Journalistens dashboard

Nya funktioner med MyNewsdesk Nätverk

MyNewsdesks Nätverk innehåller till att börja med följande features:

 • Utskicken via distributionslistorna har gjorts om så att de, utöver att bara informera mottagaren om att något har hänt, även fungerar som en inbjudan till att följa företaget.
 • Utskicken har förädlats till att även informera lite mer om källan till informationen (dvs företaget) och kompletterats med en tydlig “Följ företaget”-knapp.
 • De mottagare som väljer att följa ett företag tas bort från företagets tidigare distributionslistor. Mottagaren blir istället en sk “följeslagare” och ingår i företagets “nätverk” (jmfr med Twitter, Facebook, LinkedIn, m fl)
 • Utskicken erbjuder även “opt out” (d v s möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick). Om mottagaren väljer detta, så tas mottagaren bort från distributionslistorna.
 • En följeslagare får företagets information löpande till sin nyhetsström på sin dashboard, eller översikt, samt ett dagligt sammanställt e-postutskick.
 • Både dashboard och nyhetsström är nya funktioner för journalisten. Dashboarden är den manövreringspanel som registrerade användare håller koll på vad som händer inom deras intresseområde på MyNewsdesk.
 • Som följeslagare tillika medlem i företagets nätverk kan användarna ställa frågor via formulär direkt till de företag de följer
 • Den förutbestämda inställningen är att den information som följeslagare får som resultat av att följa företag, endast går in i nyhetsströmmen på deras dashboard samt som ett dagligt sammanställt e-postutskick. För att få den direkt skickad med e-post krävs en ändring under “inställningar”.
 • Att följa ett företag går även att göra från företags pressrum och i “sök företag”. Principen är densamma som att följa från ett utskick; man klickar på knappen “Följ företaget”. I funktionen “Sök företag” så kan man dock på en och samma gång bevaka en rad företag inom exempelvis en viss bransch.
 • Företag finner alla följeslagare under länken Nätverk i Publicera. Där framgår hur många och vilka de är, då delar av följeslagarnas profil visas.
 • I och med lanseringen av detta första steg av nätverktjänster ges användaren också möjlighet att skapa en mer utförlig företagspresentation än tidigare, med syfte att låta användaren marknadsföra sig en smula för att få bättre uppslag från källor (företag).
 • Här finns även möjlighet att skicka ett meddelande till ett exklusivt urval av följeslagare.
 • Företagen kan även bjuda in ett fritt urval (dock max 30) av potentiella följeslagare manuellt, genom att helt enkelt lägga in deras e-postadresser, skriva ett meddelande, och skicka inbjudan.
 • Nytt för nätverk är också att vem som helst nu kan registrera sig som användare på MyNewsdesk och bl a följa företag, då även andra inflytelesrika personer utöver journalister kan vara intresserade av företagens information och kommunikation. Exempelvis företagens kunder.

För användarfrågor och kundsupport, välkommen att kontakta kundservice på telefon: 08-644 89 50,  e-post: kundservice@mynewsdesk.com eller twitter: @mynewsdesk

Vill du veta mer om MyNewsdesk Nätverk som bloggare eller journalist är du välkommen att kontakta Kristofer Björkman, ansvarig för produkt- och affärsutveckling.

Kommentera

Required fields are marked *

*
*

%d bloggare gillar detta: