Framtidens journalistik är snart här – är du redo med ditt pressmaterial?

Att mediekanalerna blir fler och att teknikutvecklingen påverkar och förändrar kommunikatörens PR-arbete är alla medvetna om. Men den nya tekniken påverkar även journalisterna och deras arbete. 

Enligt branschkännare kommer den tryckta tidningen att försvinna till förmån för digitala alternativ.  Några exempel som inte ligger inom en allt för långt gången framtid är Sports Illustrated’s ide för hur framtiden kan se ut. Företaget har lagt ut en demo på You Tube där fler än 900 000 besökare har sett hur sportens värld kan komma att presenteras.   

Med iPadens intåg bjuder även denna på fler möjligheter. Varför inte rörliga tidningsomslag  som det här?

Snabbskrivna artiklar utan närvarande journalister
Och just sportjournalistiken kan vara det område där det kommer att ske störst förändringar om man får tro tidningen Journalisten och Le Monde. De skrev nyligen om ett nytt dataprogram (Stats Monkey) som på några sekunder skriver färdiga sportartiklar utifrån rådata om basebollmatcher. Programmet, som snart ska börja säljas, kan skriva utifrån olika synvinklar och själv hämta spelarfoton från internet. Den enda handpåläggning som krävs är att vid första användningstillfället förprogrammera vanliga återkommande termer, uttryck, och det typiska ordförråd som sporten kräver.

Med de här nya tekniska lösningarna är möjligheterna oändliga i framtiden för kommunikatörer  att förse framtidens journalister med bild- , text- och videomaterial, vilket bådar gott för företagens kommunikatörer. Är ditt företag redo?

Annonser

Kommentera

Required fields are marked *

*
*

%d bloggare gillar detta: