Daily Archives: 31 juli 2008

Editorn i publiceringsverktyget har fått ett ansiktslyft

Nu har det blivit ännu smidigare att publicera nyheter på Newsdesk. Du kan enkelt klippa in din text direkt i publiceringsverktyget. Dina länkar följer med och likaså formatering i form av fetstil, kursiv, understruket, överstruket och punktlistor.